Narkomtiazhprom
Ivan Aleksandrovich Fomin
P. V. Abrosimov
M. A. Minkus


Key Dates
Year Designed: 1934