Narkomtiazhprom
Arkady Grigoryevich Mordvinov


Key Dates
Year Designed: 1934